Search
  • DecowarMaster

ประชุมด่วนแก้พนันออนไลน์ระบาด จี้เข้มใช้ ก.ม. สกรีนเนื้อหาแฝงโฆษณา

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.63 มีการประชุมคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวถึงการประชุมในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการควบคุมการชักชวน การโฆษณาให้เล่นการพนันออนไลน์gclub(จีคลับ)ผ่านแอปพลิเคชั่น (Application Line) โดยทาง กมธ.ดีอีเอส ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส), สำนักงาน กสทช., บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด โดยทาง กมธ.ดีอีเอส ได้ยกประเด็นปัญหาพร้อมกับแสดงตัวอย่างการส่งข้อความชักชวนผ่าน Line ให้ผู้ใช้บริการไลน์เข้าร่วมเล่นการพนันออนไลน์บาคาร่า ซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่มากต่อสังคม ทั้งด้านการศึกษา อาชญากรรม รวมถึงระบบเศรษฐกิจ และเป็นต้นตอหนึ่งของปัญหาครอบครัวที่ส่งผลต่ออนาคตของชาติ ก็คือเด็กๆเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น กมธ.ดีอีเอส จึงได้เชิญผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล และร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ปัญหา และแนวทางป้องกันอย่างเป็นระบบเท่าทันเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

0 views