Search
  • DecowarMaster

COVID-19: มท.งดออกใบอนุญาตเล่นพนัน"ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค"ป้องกันโควิด-19

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ พิจารณางดออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนันgclub ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ตั้งแต่วันนี้ (18 มี.ค.63) ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ในประเทศไทยจะคลี่คลายลง

โดยในส่วนของกรณีที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตได้ดำเนินการจัดให้มีการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนจีคลับไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค ไปก่อนหน้านี้แล้ว ขอให้ได้แจ้งกับผู้ได้รับอนุญาตฯ ข้างต้น ในการงดจัดให้มีการเล่นการพนันบาคาร่าดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในสถานที่ที่อาจมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากเป็นไปตามมาตรการลดโอกาสการแพร่ระบาด สร้างระยะห่างในสังคม (Social Distancing) เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดให้มีการเล่นการพนันนั้น ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าเล่นการพนันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้

พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้อำนาจในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เพื่อป้องกัน ควบคุม สกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0 views